Uvjeti kupovine i povrata robe

Hermina usluge d.o.o., Josipa Jurja Strossmayera 16, 32000 Vukovar – kupnja u Internet trgovini www.webshop.krenizdravo.com (u daljnjem tekstu Internet stranica)

Ovi uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim internet stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) robe ponuđene na ovim stranicama je Hermina usluge d.o.o., Josipa Jurja Strossmayera 16, 32000 Vukovar, OIB: 25358537422, a Kupac robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju.

Ulaskom na Internet stranicu pristajete na ove Uvjete korištenja. Ako se ne slažete s ovim Uvjetima korištenja, ne biste trebali koristiti Internet stranicu.

Naručivanje robe

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje elektronskim obrascem ili telefonskim putem na broj 099/8366-209 . Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može, a o roku isporuke ostatka će pismenim putem obavijestiti Kupca. Kupac može prihvatiti ili otkazati isporuku preostalih artikala. Ukoliko kupac nema e-mail adresu, bit će obaviješten telefonskim putem.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici.

Prodavatelj jamči kvalitetu proizvoda koje jamči proizvođač proizvoda.

Plaćanje

Naručene artikle s troškovima dostave Kupac će Prodavatelju platiti općom uplatnicom ili pouzećem pri primitku paketa.

Sve cijene na Internet stranici su izražene u kunama (KN) te uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV).

Potvrda narudžbe

Obavijest o potvrdi narudžbe Kupac će primiti e-mailom nakon obavljene kupnje koja sadrži sve zakonom propisane detalje.

Otprema robe

Otprema robe vrši se ekspresnom dostavom unutar 3 radna dana. Ukoliko su proizvodi odmah na raspolaganju isporuka će biti izvršena odmah po primitku narudžbe.

Korisnik će o načinu otpreme biti obaviješten u trenutku naručivanja robe (elektronskim ili telefonskim putem ovisno o načinu kupnje za kojega se kupac odluči).

Ukoliko roba nije na raspolaganju, Prodavatelj će kupca obavijestiti (pismenim putem ili telefonski) o mogućem roku isporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu. Odluči li se Kupac na otkazivanje narudžbe, prodavatelj će mu vratiti novac najkasnije u roku od 15 dana.
Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 15 dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Prodavatelja, odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska.

Ukoliko Kupac ne podigne pošiljku kod dostavne službe u roku od 5 radnih dana, pošiljka se vraća Prodavatelju.

Trošak dostave

Trošak dostave se plaća za narudžbe manje od 394 kn, sam trošak iznosi 24 kn neovisno o vrsti plaćanja i mjestu isporuke. Pošiljke se isporučuju samo na teritoriju Republike Hrvatske.

U slučaju da narudžba iznosi 394 ili više kuna, Kupac ima pravo na besplatnu dostavu.

Izdavanje računa

Prodavatelj će dostaviti račun Kupcu pri dostavljanju naručenih proizvoda ili poslati u pdf obliku na e-mail Kupca.

Na računu su vidljivi svi troškovi vezani uz kupovinu, te obavijest o pravu raskida ugovora.

Povrat / reklamacije

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu tvrtke Hermina usluge d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i tvrtke Hermina usluge d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem stranice webshop.krenizdravo.com uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge.

Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu tvrtke Hermina usluge d.o.o. na jedan od sljedećih načina:
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik internet stranice kupionline.hr,
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik internet stranice kupionline.hr,
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem telefonske linije 099/8366-209.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Rok za jednostrani raskid Ugovora počinje teći od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti tvrtku Hermina usluge d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na adresu Hermina usluge d.o.o., Josipa Jurja Strossmayera 16, 32000 Vukovar) ili elektroničkom poštom na [email protected], u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora (koji se nalazi ovdje) korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju tvrtka Hermina usluge d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada tvrtka Hermina usluge d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca tvrtka Hermina usluge d.o.o. može izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Hermina usluge d.o.o., Josipa Jurja Strossmayera 16, 32000 Vukovar, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju, odnosno osobi koju je Prodavatelj ovlastio da primi robu.

Kupac mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je Prodavatelj pristao snositi te troškove ili ako je Prodavatelj propustio obavijestiti Kupca o tome da je dužan snositi te troškove.

Prodavatelj snosi izravne troškove povrata robe ako istu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.

Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 01/5810-648 ili 099/8366-209 ili se javi na [email protected] u slučaju dodatnih pitanja.

Kupac snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

Iznimno, ako Prodavatelj nije obavijestio Kupca o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora, Kupac ne odgovara za umanjenje vrijednosti robe, bez obzira na uzrok umanjenja vrijednosti robe.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora možete preuzeti ovdje.

Online rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti OVDJE.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Izjava o jamstvu i servisni uvjeti

Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda.

Prodavatelj jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati.

U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Prodavatelj se obvezuje da će izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun.

Jamstveni list smatra se punovažnim uz predočenje računa, bez obzira na to da li je spomenuti jamstveni list ovjeren ili nije ovjeren od strane Prodavatelja.

Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom.

Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

Registracija korisnika

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, tvrtka Hermina usluge d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Kolačići

Prihvaćanje „kolačića“ nije uvjet za pristup Internet stranici.

„Kolačići“ su male tekst datoteke koje identificiraju vaše računalo na našim poslužiteljima kao jedinstvenog korisnika kada posjetite određene stranice Kaymu.hr i sprema ih vaš internet preglednik na tvrdom disku vašeg računala.

Kolačići se koristite kako bismo Vam olakšali korištenje Internet stranice. Kolačići se koriste kako bi prepoznali vašu IP adresu, te Vam tako olakšali korištenje stranice. Kolačiće ne koristimo zbog prikupljanja bilo koje druge informacije o Vama. Vaš preglednik može biti postavljen tako da ne prihvaća kolačiće, ali će Vam to onemogućiti korištenje nekih dijelova Internet stranice.

Ako želite saznati više informacija o kolačićima i uklanjanju iz preglednika kliknite ovdje.

Osobni podaci

Zaštita privatnosti opisuje kako Hermina usluge d.o.o. postupa s vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja internet trgovine. Pod osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Hermina usluga d.o.o. sazna tijekom vašeg korištenja Internet stranice.

Hermina usluge d.o.o. se obvezuje da će vaše osobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju Internet stranice, kako bi vam omogućila korištenje svih opcija koje one pružaju. Hermina usluge d.o.o. će vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti.

Elektronska komunikacija

Posjećivanjem Internet stranice www.webshop.krenizdravo.com komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Materijali na web shopu i ograničenja

Dijelovi ovih stranica koji govore o bolestima, tegobama i stanjima ne sadrži potpune medicinske informacije i sačinjene su kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, znanje i vještinu procjene medicinskog osoblja koje brine o bolesniku niti kao preporuka za bilo koji određeni program liječenja. Niti jedan bolesnik ne bi smio koristiti informacije sadržane na ovoj web stranici za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konzultacije sa za to kvalificiranim medicinskim osobljem.

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost o tome na koji ćete način vi koristiti informacije na našim stranicama. Uvijek se morate savjetovati s vašim terapeutom odnosno liječnikom prije početka bilo kojeg tretmana, kao i ukoliko imate pitanja, nejasnoća ili želite saznati više informacija o vašem medicinskom problemu. Opisi proizvoda iz Web Shopa, tekstovi i publikacije nisu medicinski savjeti kao ni savjeti za postavljanje dijagnoze, terapije vaših problema ili načina upotrebe pojedinih proizvoda.

Hermina usluge d.o.o. u potpunosti se odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati zbog uporabe ovih web stranica.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422). Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak. Materijalni nedostatak postoji:

  • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
  • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata
  • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane
  • kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti
  • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.)
  • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji
  • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Izmjene uvjeta kupovine

Hermina usluge d.o.o. zadržava pravo mijenjati i ažurirati ove Uvjete kupovine. Svaka izmjena Uvjeta kupovine bit će objavljena na ovoj Internet stranici.

Pitanja i sugestije

Imate li kakvih pitanja ili prijedloga, molimo kontaktirajte nas na:
e-mail: [email protected]
telefon: 01/5810-648 ili 099/8366-209

Način podnošenja prigovora potrošača

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Hermina usluge d.o.o., Josipa Jurja Strossmayera 16, 32000 Vukovar ili na e-mail adresu: [email protected]

Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Preuzmi kao PDF